Piegādes cena un nosacījumi
Ikdienas palīdzība: +370 610 06222
Darba laiks: 10:00 - 20:00
Produktu grozs
Grozs ir tukšs
Atpakaļ

Konfidencialitātes politika

SIA „Liber Line” (turpmāk tekstā – Happeak) ir svarīga Mūsu – Jūsu klientu un citu datu subjektu personas datu aizsardzība. Tas ir mūsu pienākums cienīt un aizsargāt ikviena lietotāja personas datu privātumu. Šajā konfidencialitātes politikā ir sniegta vispārīga informācija par Happeak veikto datu pārvaldi, datu uzglabāšanu un datu subjekta tiesībām.


I. Privātuma Politikas Pamatjēdzieni

 

1.  Personas dati – jebkāda veida informācija par fizisko personu, kuras identitāte ir noteikta vai arī var tikt noteikta (datu subjekts); persona, kuras indentitāte var tikt noteikta tiešā vai netiešā veidā, pirmkārt identificējot personu pēc vārda, uzvārda, personas koda, lokācijas datiem un izmantojot interneta identifikatoru, vai arī nosakot kādu no personas fiziskajiem, psiholoģiskajiem, ģenētiskajiem, mentālajiem, ekonomiskajiem, kultūras vai sociālajiem identitātes atribūtiem;
2. Datu apstrāde - darbība vai vairāku darbību secība, kura tiek veikta ar automātiskiem vai neatutomātiskiem līdzekļiem, ar personas datiem vai personas datu komplektiem. Piemēram, datu vākšana, ierakstīšana, šķirošana, strukturēšana, uzglabāšana, adaptēšana vai modificēšana, iegūšana, piekļūšana pie tās, izmantošana, atklāšana, pārraidīšana, izplatīšana vai jebkāda cita veida datu lietošana, kā arī tās saskaņošana vai pievienošana citiem datiem, tās ierobžošana, dzēšana vai iznīcināšana;
3. Datu saņēmējs - fiziska vai juridiska persona, varasiestāde, orgāns vai cita veida iestāde, kurai tiek atklāti personas dati, neakarīgi no tā, vai tā ir vai nav trešā puse. Varasiestādes, kurām saskaņā ar Savienības vai tās dalībvalstu tiesību aktiem ir tiesības saņemt personas datus, veicot konkrētu pētījumu, netiek uzskatīas par datu saņēmējiem; šīs institūcijas, veicot attiecīgo datu parvaldi ievēro tās mērķim atbilstošos datu drošības noteikumus;
4. Trešā puse - fiziska vai juridiska persona, varasiestāde, orgāns vai cita veida iestāde, kas nav datu subjekts kā arī nav datu operators un datu pārzinis, vai personas, kurām datu pārzinis ir devis pilnvaras pārvaldīt personas datus;
5. Datu subjekta piekrišana - datu subjekts ar jebkāda veida brīvas gribas konkrētu un nepārprotamu izpausmi, ar paziņojumu vai ar nepārprotamu darbību piekrīt, ka ar viņu saistītie dati tiek pārvaldīti;
6. Datu subjekts - fiziska persona, kuras dati tiek pārvaldīti;
7. Īpašo datu kategorija - personas dati, kas atklāj rasi vai etnisko izcelsmi, politiskos uzskatus, reliģiskos vai filozofiskos uzskatus, dalību profesionālajās apvienībās, kā arī dati, kas atklāj infomāciju par personas veselību, dzmumdzīvi un/vai seksuālo izvēli.

 

 

 


II. Personas Dati

 

1. Personas datu apstrādes likumīgie kritēriji

Happeak vāc un tālāk pārvalda Jūsu personas datus tikai, pamatojoties uz juridisko pamatu, kas noteikts tiesību aktos, kas regulē personas datu drošību:

 • ar jūsu piekrišanu;
 • lai noslēgtu un (vai) izpildītu ar jums noslēgtu līgumu.

2. Personas datu pārvaldes mērķi
Happeak pārvalda datus elekroniskās tirdzniecības vajadzībām.


3. Pārzinātie personas dati

Happeak pārzin sekojošos datus:

 • Ar Jūsu piekrišanu, personas dati, kurus jūs sniedzat mājas lapā www.happeak.lt (tā ir galvenā informācija, piemēram, vārds, uzvārds, e-pasta adrese);
 • personas dati, kas saņemti, sastādot biznesa (sadarbības) līgumus (vārds, uzvārds, e-pasts, tālruņa numurs);
 • citi dati, kas tiek savākti, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, un kas tiek definēti, kad jums tiek lūgta Jūsu piekrišana;
 • Citi dati, kas tiek tiek iegūti ar merķi noslēgt un (vai) izplidīt līgumu ar jums;

Novērošanas kameras dati, kas iegūti jums apmeklējot Happeak veikalus, kas atrodas: Konstitucijos pr. 7A, PC „Europa“, Viļņia; Laisves al. 45, Kauņa; Taikos pr. 61 PPC „Akropolis“; Dzirnavu iela 67, „Galleria Rīga“, Rīga, Latvija.


4. Sīkdatnes

Lai uzlabotu Jūsu pieredzi, apmeklējot Happeak mājaslapas, mēs izmantojam sīkdatnes - mazas teksta informācijas daļiņas, kas tiek automātiski radītas, jums pārlūkojot mājaslapas tiešsaistē, un tās tiek uzglabātas Jūsu datorā vai citā ierīcē.

Sīkdatņu apkopotā informācija ļauj mums nodrošināt netraucētu mājaslapas darbību, iespēju jums ērti pārlūkot mājaslapu, kā arī palīdz mums uzzināt vairāk par mūsu mājaslapas lietotāju rīcībām, analizēt to tendences un uzlabot vietni un jums sniegtos pakalpojumus, kā kā arī Happeak sniegtos pakalpojums.

Sīkdatņu dati netiek nodoti trešajām pusēm.
Jūs varat izvēlēties, vai vēlaties pieņemt sīkdatnes. Ja jūs piekrītat, ka uz jūsu datora vai citas ierīces tiek instalētas sīkdatnes, jūs varat mainīt interneta pārlūkprogrammas iestatījumus un izslēgt visas sīkdatnes vai arī ieslēgt / izslēgt tās atsevišķi. Tomēr mēs vēlamies pievērst jūsu uzmanību tam, ka izslēdzot sīkdatnes, dažos gadījumos interneta pieslēgums var kļūt lēnāks, ierobežot dažu mājaslapas funkciju veiktspēju vai bloķēt piekļuvi mājaslapai.

 

5. Personas datu uzglabāšanas termiņš

Jūsu personiskie dati netiek uzglabāti ilgāk nekā nepieciešams atbilstoši tiesību aktos paredzētajiem datu pārvaldības mērķiem, ja tie nodrošina ilgāku datu glabāšanas termiņu. Mēs nemēģinām uzglabāt vecu vai nevajadzīgu informāciju un mēģinām nodrošināt, ka personas dati vai cita informācija par klientiem tiktu pastāvīgi atjaunota un būtu patiesa.


6. Personas datu nodrošinājums

Happeak nodrošina jūsu personisko informāciju:

 • ar jūsu piekrišanu, skaidri noteiktiem datu saņēmējiem;
 • iestādēm vai organizācijām saskaņā ar tiesību aktu prasībām;
 • citām trešajām pusēm ar jūsu piekrišanu, ko ir iespējams saņemt konkrētā gadījumā.

 

III. Happeak veiktie personas datu drošības pasākumi

Happeak mājaslapas darbība atbilst visām starptautisko tiesību aktu prasībām, Eiropas Savienības tiesību aktiem un Lietuvas Republikas likumdošanas prasībām.
1. Vispārīgā datu aizsardzības regula (GDPR)

Happeak, pārvaldot datu subjekta personas datus, ievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības un ir ieviesis attiecīgus instrumentus, kuru mērķis ir nodrošināt personas datu organizatorisko un tehnisko drošību, kas savukārt palīdz aizsargāt personas datus no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, izmainīšanas, izpaušanas, kā arī no jebkura cita nelegālas pārziņas.

 

IV. Datu subjektu tiesību īstenošanas kārtība

Jums ir tiesības:

 • Vērsties pie Happeak ar pieprasījumu sniegt informāciju par Happeak rīcībā esošajiem jūsu personas datiem ("tiesības zināt" un "tiesības tikt iepazīstinātam");
 • Vērsties pie Happeak ar pieprasījumu labot vai iznīcināt jūsu personas datus, kad jūs esat noteicis, ka dati ir nepareizi, nepilnīgi vai neprecīzi ("tiesības labot un iznīcināt");
 • Vērsties pie Happeak ar pieprasījumu apturēt jūsu personas datu pārvaldi, ja jūs esat noteicis, ka dati tiek pārvaldīti nelikumīgi vai negodīgi ("tiesības pārtraukt");
 • Vērsties pie Happeak ar pieprasījumu nepiekrist jūsu personas datu turpmākai pārvaldei ("Tiesības nepiekrist");
 • Vērsties pie Happeak ar pieprasījumu dzēst jusu personas datus, ja personas dati ir tikuši pārvaldīti nelikumigi vai ja personas dati vairs nav nepieciešami lai sasniegtu mērķus, kuru dēļ dati tika vākti vai citādi pārvaldīti ("Tiesības tikt aizmirstam");
 • Vērsties pie Happeak ar pieprasījumu sniegt informāciju par Happeak pārvaldītajiem personas datiem un saņemt datus sistemātiskā, vispārpieņemtā un datorlasāmā formātā ("tiesības uz datu pārsūtīšanu").

Lai īstenotu šīs tiesības, jūs varat sazināties ar Happeak Jums piemērotā veidā:
Rakstiski – Ežero iela 6, Didžiasalio vil., LT -13264 Viļņas raj.
E-pasts:  info@happeak.lt
Telefons: +370 6100 6222.

Gadījumā, ja jums neizdodas atrisināt problēmu ar Happeak, un ja Happeak darbības vai Happeak nēspeja ieverot šo privātuma politiku vai tiesību aktu prasības, jums ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē, kas ir atbildīga par tiesību aktu, kas regulē personas datu aizsardzības pārskatīšanu un kontroli.

 

 

 

 

 
Veic samaksu caur interneta banku, ar bankas pārskaitījumu vai skaidrā naudā (tikai Lietuvā, Latvijā un Igaunijā)
Uzzināt vairāk
Mēs piegādājam visā pasaulē!
Uzzināt vairāk
Jums vienmēr ir tiesības atgriezt vai samainīt preci 30 dienu laikā!
Uzzināt vairāk
 
© 2018. Visas tiesības ir aizsargātas
Šī prece ir
pievienota Jūsu grozam